Ako sa stať členom Akadémie

Priestory Akadémie môžu využívať len registrovaní členovia. Jednorazové vstupy nie sú možné.
Členom sa stávaš po registrácii na recepcii a zaplatení mesačného členského príspevku a zálohy za čip.

Záloha za čip: 5 €
Mesačný členský príspevok: 35 €

Registráciou sa zároveň stávaš členom občianskeho združenia K.O. Box Club Galanta. Člen môže neobmedzene využívať priestory Akadémie počas otváracích hodín (Silová & kardio zóna, Work Out zóna). Zároveň sa zaväzuje dodržiavať Pravidlá využívania priestorov.

Čip funguje ako legitimácia a platí len pre registrovanú osobu. Je neprenosný, určený len pre jednu konkrétnu osobu, nie dve a viac.

Členstvo zaniká pri neuhradení mesačného poplatku alebo zrušením členstva.

 


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom kontaktovania klienta.