EFC Gabčíkovo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž  v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na dodávateľa zákazky s názvom: „FIREMNÉ CENTRUM – PRÍSTAVBA – TELOCVIČŇÁ PRE ÚPOLOVÉ ŠPORTY“. Projekt bude financovaný 50 % Fondom na podporu športu v prípade úspešnosti projektu v rámci výzvy: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

  Zmluva o dielo    Výzva na predloženie cenovej ponuky    Výkaz - výmer