Výzva na predkladanie ponúk

  12. december 2018

 Výzva na predkladanie ponúk - PDF dokument [ 0.1MB ]

 Špecifikácia - PDF dokument [ 0.2MB ]

 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - PDF dokument [ 0.4MB ]

 Kúpna zmluva č.4/2018 - PDF dokument [ 0.3MB ]

 Faktúra č.95-9-0000013 - PDF dokument [ 0.2MB ]

  SPÄŤ NA NOVINKY