Výzva na predkladanie ponúk

  12. december 2018
/assets/cache_image/assets/uploads/basic-home-gym-equipment-1-7 (1)_290x255_420.jpg Výzva na predkladanie ponúk k projektu: Nákup športovej výbavy KO Box Club Galanta

 Výzva na predkladanie ponúk - PDF dokument [ 0.1MB ]
 Špecifikácia - PDF dokument [ 0.2MB ]  SPÄŤ NA NOVINKY