Výzva na predkladanie ponúk

  12. december 2018
Výzva na predkladanie ponúk k projektu: Nákup športovej výbavy KO Box Club Galanta

 Výzva na predkladanie ponúk - PDF dokument [ 0.1MB ]
 Špecifikácia - PDF dokument [ 0.2MB ]  SPÄŤ NA NOVINKY