Výzva na predkladanie ponúk

  07. december 2018
Výzva na predkladanie ponúk - predmet zákazky: „Nákup posilňovacích strojov a zariadení do fitnescentra“

 Výzva - PDF dokument [ veľkosť : 0.7MB ]

Zverejnené dňa: 23.1.2019
 Záznam z prieskumu trhu - PDF dokument [ veľkosť : 0.5MB ]  SPÄŤ NA NOVINKY